การชำระเงิน

การชำระเงินค่าสินค้า

ลือกวิธีชำระค่าสินค้าได้ดังนี้

     1. ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี

บริษัท อัลฟา พรีเมียร์จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสวังหิน

เลขที่บัญชี 640-2-02011-1