Return Policy

ข้อตกลงในการเปลี่ยนคืนหรือสินค้า

 1. บริษัทจะตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย หากสินค้าที่ได้รับมีความผิดพลาดอื่นใด
  เช่น ได้รับสินค้าผิดรุ่น สามารถติดต่อทางร้านเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าให้ใหม่

 2. สินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนสีได้ ทางร้านรับเปลี่ยนสินค้าให้ในกรณีที่สวมไม่พอดี
  โดยเป็นการเปลี่ยนไซส์ตามรุ่นเดิมและสีเดิมเท่านั้น ลูกค้าสามารถติดต่อทางร้านเพื่อส่งมาเปลี่ยนไซส์ได้
  โดยต้องส่งกลับมาภายในไม่เกิน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งต้องส่งคืนสินค้ากลับมาในสภาพเดิมยังไม่ผ่านการใช้งาน
  และยังไม่ได้ตัดสายรัดข้อเท้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

 3. ติดต่อเพื่อการเปลี่ยนสินค้าได้ตามนี้
 • โทร: 081-828-8013
 • Line ID: 0818288013